Envío nacional a península gratuito a partir de 100€

Condicions de compra

Termes i condicions

Termes i Condicions d’Ús

Els presents Termes i Condicions (d’ara endavant, «T&C») reglamenten el servei de compra online que permetrà la contractació dels productes i/o serveis oferts en el lloc web www.planellesdonat.com (d’ara endavant Planelles Donat). Planelles Donat S.A., (d’ara endavant, Planelles Donat) és titular del Lloc web i proveïdor dels productes i/o serveis que es comercialitzen a través d’aquest.

La relació contractual de compravenda implica el lliurament, a canvi d’un preu determinat expressament en aquest Lloc web, d’un producte o servei concret.

La compra a través d’aquest lloc web suposa l’adhesió als T&C en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al Lloc web, la qual cosa implica que l’Usuari::

  • Ha llegit i comprèn l’exposat en el present document.
  • És una persona amb capacitat suficient per a contractar.
  • S’encarrega de complir amb les obligacions recollides en l’escrit.
  • L’Usuari respon de la veracitat de les dades que faciliti durant el procés de compra online. També, en cas que la contractació en aquest Lloc web demandi el registre de l’Usuari, aquest té plena responsabilitat sobre l’ús i custòdia del nom d’Usuari i contrasenya que se li faciliti, responent dels actes que amb aquests es realitzin. L’Usuari haurà d’avisar al prestador, quan tingui coneixement d’això, sobre la pèrdua, revelació o accés no autoritzat d’un tercer a la seva àrea privada d’Usuari registrat.

Planelles Donat es reserva la facultat de modificar els presents T&C, sense que això afecti els productes o serveis que s’hagin adquirit a través del Lloc web amb anterioritat a aquesta modificació.

1. COMANDES I CONDICIONS DE VENDA

Per a poder contractar una comanda, l’Usuari haurà de ser major de 18 anys.

Per a poder realitzar la comanda, l’Usuari haurà de facilitar totes les dades sol·licitades en el procés de compra, que seran necessaris per a atendre correctament l’encàrrec.

2. PREU, FORMA DE PAGAMENT I CODIS DE DESCOMPTE

Tots els preus dels productes o serveis del Lloc web inclouen l’IVA i els restants imposats que poguessin ser aplicable. Sempre, els preus s’expressaran en Euros (€).
Pels enviaments a països de la Unió Europea s’aplicarà l’IVA del país de destí.Pels enviaments extracomunitaris s’aplicarà Iva 0.

Els preus mostrats per a cada producte o servei no inclouen les despeses d’enviament, segur d’enviament o qualsevol altre servei addicional al producte o servei adquirit, tret que clarament s’indiqui el contrari. Qualsevol d’aquestes despeses addicionals que siguin aplicables seran anunciats a l’Usuari abans d’oficialitzar la compra.

Els preus aplicables a cada producte o servei seran els publicats en el Lloc web i aplicats de forma directa pel procés de contractació en l’última fase d’aquest. L’Usuari admet que la valoració econòmica d’alguns dels productes o serveis oferts podrà variar en temps real. En qualsevol cas, això serà sempre comunicat amb precedència a la formalització de la compravenda.

L’Usuari s’obliga a pagar en el moment de realitzar la comanda, i podrà pagar en qualsevol dels mètodes de pagament especificats en el Lloc web.

A posteriori al fet que el pagament sigui efectuat, l’Usuari rebrà un e-mail de confirmació de la comanda, en el qual s’inclourà un resum dels articles adquirits, la modalitat d’enviament sol·licitada i l’adreça de destinació.

3. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

Planelles Donat lliurarà les comandes en la direcció indicada per l’Usuari en el corresponent formulari de compra. Planelles Donat no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament de les comandes no es realitzi com a conseqüència que les dades facilitades per l’Usuari siguin falsos, inexactes o incomplets, així com per qualsevol causa imputable a l’Usuari.

Planelles Donat realitzarà totes les mesures necessàries perquè el lliurament pugui realitzar-se en el termini acordat. Planelles Donat considera la confirmació del pagament, per qualsevol dels sistemes que estiguin habilitats, una condició necessària per a poder mantenir els terminis de lliurament. Malgrat això, els terminis que s’indiquin a l’Usuari són una estimació i és possible que variïn per motius de logística o de força major.

Es podran consultar els terminis de lliurament en el formulari de compra, així com en l’apartat de FAQs del Lloc web.

El lliurament es considerarà efectuat a partir del moment en el qual Planelles Donat o l’empresa de transports contractada per aquest posi el producte a la disposició de l’Usuari.

4. CANVIS I DEVOLUCIONS

La política de canvis i devolucions només s’aplica a aquells productes comprats a través del nostre lloc web oficial.

4.1 PRODUCTE DEFECTUÓS
En cas de tractar-se d’un producte defectuós, hauràs de posar-te en contacte per mail a info@planellesdonat.com i enviar-nos una foto on es mostri amb claredat el desperfecte, i tractarem de verificar que el producte és realment defectuós.

4.2 COMANDA ERRÒNIA
En cas de rebre una comanda que no es correspon amb el que havies comprat, hauràs de posar-te en contacte per mail a info@planellesdonat.com i enviar-nos una imatge on es mostri tot el que has rebut i el comprovant de pagament i enviament. Et donarem una solució una vegada verificat el contingut.

En cas que hagis d’enviar el producte, Planelles Donat es farà càrrec dels costos d’enviament. En el mateix moment en què es verifiqui que aquesta comanda era erroni, es realitzarà el reemborsament o canvi a l’Usuari afectat.

El producte no ha d’haver estat utilitzat i ha d’estar en la seva caixa original amb l’envàs i qualsevol etiqueta que ho acompanyés.

4.3 CANVIS O DEVOLUCIONS DE LA COMANDA
Planelles Donat no accepta canvis o devolucions sempre i quan no es tracti d’un producte defectuós o malmès que aleshores s’hauran de posar en contacte amb nosaltres per mail a info@planellesdonat.com.

5. ÚS DEL LLOC WEB

El Lloc web proporciona l’accés a continguts en Internet pertanyents a Planelles Donat als quals l’Usuari pugui tenir accés. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

L’Usuari es responsabilitza a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Planelles Donat ofereix a través del seu Lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Planelles Donat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres Usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Planelles Donat es reserva el dret d’esborrar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no siguin adequats per a la seva publicació.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Planelles Donat compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’Usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’Usuari pugui sol·licitar a Planelles Donat, farà saber a l’Usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

D’igual manera, Planelles Donat informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Planelles Donat, per si o com a cessionària, és posseïdor de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Planelles Donat o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització obligatòria de Planelles Donat. L’Usuari s’implica a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Planelles Donat. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Planelles Donat.

8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Planelles Donat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver pres totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

9. MODIFICACIONS

Planelles Donat es reserva el dret d’efectuar sense previ avís els canvis que consideri oportunes en el seu portal, podent modificar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Planelles Donat podrà substituir en qualsevol moment les condicions aquí presentades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

10. ENLLAÇOS I HIPERVINCLES

En el cas que en el Lloc web s’habilitin enllaços o hipervincles feia altres llocs d’Internet, Planelles Donat no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Planelles Donat assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un Lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervincles o altres llocs d’Internet. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, unió o col·laboració amb les entitats connectades.

11. GENERALITATS

Planelles Donat perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal practicant totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. NUL·LITAT PARCIAL

En cas que qualsevol Clàusula dels presents T&C sigui declarada nul·la, les altres Clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte l’esperit dels presents T&C.

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o entendran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Planelles Donat i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis als Jutjats i Tribunals del domicili de la part compradora, si l’Usuari és un consumidor final, o si escau, als Jutjats i Tribunals de Barcelona si l’Usuari és una empresa.